ΕΤΟΠΑ

  Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

info_etopa@unipi.gr

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς
Γραφείο 531

Karaoli & Dimitriou 80, Piraeus
Office 531

2104142025

Εκπαίδευση

Ερευνητικά προγράμματα

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Σύνδεσμοι

Email:  info_etopa@unipi.gr

 

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς

Γραφείο 531