ΕΤΟΠΑ

  Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Email:  info_etopa@unipi.gr

 

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς

Γραφείο 531