ΕΤΟΠΑ

  Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2015 από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο στόχος των εργασιών του είναι διττός. Καταρχήν, να αποτελέσει κόμβο αναφοράς επιστημόνων τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο και από το εξωτερικό. Μέσω του Εργαστηρίου, επιστήμονες με διαφορετικά ερευνητικά και γνωστικά αντικείμενα ανταλλάσσουν απόψεις και συμμετέχουν στο δεύτερο στόχο του εργαστηρίου που αφορά στη συμμετοχή τους σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η ανάπτυξη μιας περιοχής ή χώρας δεν αποτελεί ευθύνη ή αρμοδιότητα μεμονωμένων ατόμων ή θεσμών. Αποτελεί διαδραστική διαδικασία ανάμεσα σε φορείς γνώσεων και αποφάσεων, σε δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών και εμπειρικών μελετών, και τέλος, ανάμεσα σε μέλη ακαδημαϊκών κοινοτήτων και εμπειρογνωμόνων της αγοράς.  Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης συνιστά μέρος της συγκεκριμένης διαδικασίας έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή της γνώσης και την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων.

Η ερευνητική θεματολογία του Εργαστηρίου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και διαφοροποίηση. Η ανάπτυξη μιας περιοχής έχει  πάντοτε καθολικό χαρακτήρα και αφορά τόσο σε οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις, όσο και σε κοινωνικές ή πολιτισμικές. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η πανεπιστημιακή κοινότητα δημιούργησε το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην προσπάθεια αναπτυξιακής ανάτασης της ελληνικής κοινωνίας.

 

 

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Σωτήρης Καρκαλάκος

 

Διευθυντής Εργαστηρίου

Email:  info_etopa@unipi.gr

 

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς

Γραφείο 531