ΕΤΟΠΑ

  Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ερευνητικά προγράμματα

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Σύνδεσμοι

Email:  info_etopa@unipi.gr

 

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς

Γραφείο 531