ΕΤΟΠΑ

  Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 2015 με την υπ’ αριθμ 20154563 Υπουργική απόφαση και Φ.Ε.Κ. 1696/τ. Β΄/14-08-2015.

Email:  info_etopa@unipi.gr

 

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς

Γραφείο 531